Trieda č. 1: 3-4 ročné deti

A pavilón -   A1 - Rybičky   

Tr.učiteľky Asistent učiteľa:  Mgr. Viera Kántorová, Bc. Nikola Kissová

Asistent učiteľa: Estera Dávidová

 

                    

Trieda č.2: 3-4 ročné deti

A pavilón -   A2 - Hviezdičky

Tr.učiteľky:  Judita Ujpálová, Bc. Lenka Vilhanová, zast.uč. Erika Kujanová

Asistent učiteľa: Bc. Zuzana Franeková

Trieda č. 3: 5-6 ročné deti

B pavilón -   B2 - Motýliky 

Tr.učiteľky:  Erika Václaviková, Judita Makšiová (riaditeľka MŠ),  Katarína Kónyová - dopĺňa úväzok riaditeľky

 

 

Trieda č. 4: 4-6 ročné deti      

C pavilón    C1 - Margarétky

Tr.učiteľky: Zlatica Jačmeníková, Mgr. Silvia Oroszová

                          

Trieda č. 5: 4-5 ročné deti

C pavilón - C2 Zvončeky      

 Tr.učiteľky: Oľga Turisová, Adriana Tergáczová

 

Trieda č. 6: 4-5 ročné deti

D pavilón-   D1 - Lienky        

Tr.učiteľky:Milena Genská, Martina Šutranová

 

                    

Trieda č. 7: Heterogénna s vyučovacím jazykom maďarským, 3-6 ročné deti

D pavilón -  D2 - Včielky  - Méhecskék       

 Tr.učiteľky: Mária Mareková, Zuzana Balogová, zastup.uč. Helena Molnárová