Organizačná štruktúra :

Riaditeľka materskej školy:  Judita  Makšiová  / štatutár/

Zástupkyňa  riaditeľky:         Erika Václavíková

Vedúca školskej jedálne:     Mgr. Monika Barnová

Hospodárka:                        Mgr. Martina Fazekašová

Kuchárky:    Mária Szarvasová, hlavná kuchárka                       

                   Zdena Vilhanová                          

                   Katarína Danyiová                       

                  Jarmila Chovancová 

Školník - údržbár : Július Kovács                          

Upratovačky :    Marta Murtinová - A pavilón

                        Elena Bredárová -   B pavilón       

                        Szilvia Czakóová   –  C pavilón      .

                        Gabriela Czakóová – D pavilón 

Pracovníčka práčovne : Judita Gortová