Školská jedáleň

 

ŠJ pri MŠ – Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota

Vedúca školského stravovania                       

Mgr. Monika Barnová                            

Tel. 047/5622750                

Mail: sjrybarska@post.sk

 

Pracovníci                                                   Pracovná doba

Mária Szarvasová /hlavná kuchárka/         Pondelok – Piatok 7.00 – 15.00 hod

Jarmila Chovancová  /kuchárka/                                                                 

Katarína Danyiová /pomocná kuchárka/                          

Marianna Petrincová / kuchárka/

 

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje zdravú výživu detí v čase ich pobytu v materskej škole a stravovanie zamestnancov MŠ .

Podáva sa: desiata o 9,00 hod.             

                    obed   o 11,30 hod             

                    olovrant  o 14,30 hod.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ musí rodič vyplniť a doručiť vedúcej stravovacieho zariadenia Prihlášku na stravovanie  svojho dieťaťa (nájdete v dokumentoch)

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

Materská škola

/stravníci od 2 – 6 rokov/:

Desiata                  0,30 EUR

Obed                     0,72 EUR

Olovrant               0,25 EUR

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Cena stravného na deň 1,27 EUR

+

Režijné náklady na mesiac 2,00 €UR  / Výška režijných nákladov je 2,00 EUR na 1 mesiac – paušálne. Ak stravník v mesiaci odoberie aspoň jeden obed, už platí celú sumu režijných nákladov./

 

Stravníci v hmotnej núdzi:

Cena stravného od 01.01.2019 na deň  0,07 EUR + Režijné náklady na mesiac 2,00 EUR

Ostatné náklady na nákup potravín sú doplácané z ÚPSVR.

 

Stravníci – deti v predškolskom veku :

Cena stravného od 01.01.2019 na deň  0,07 EUR + Režijné náklady na mesiac 2,00 EUR

Ostatné náklady na nákup potravín sú doplácané z ÚPSVR.

 

Zamestnanci MŠ: 0,82 /platí zamestnanec/ + 0,20 /doplatok zo soc. fondu/  + 0,24 / úhrada zamestnávateľa na potraviny/ + 1,00 /Režijné náklady/ = 2,26 EUR

 

Deti zo súkromného  zariadenia starostlivosti detí do 3. rokov OZ  DOMČEK  LIENKA

Cena stravného na deň: 1,27 EUR + 1,00 /režijné náklady/ = 2,27 EUR

 

Výška stravného je určená vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Rimavská Sobota č. 108/2012.

 

Jedálny lístok je zostavovaný v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v šatniach MŠ a tiež na internetovej stránke.

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

Odhlasovanie a prihlasovanie zo stravy je 24 hodín vopred alebo do 14.00 hod. /deň vopred/ a to osobne alebo telefonicky na t.č. 047/5622750, prípadne vypísať v zošite určenom na odhlasovanie stravníkov.

Úhrada stravného:

Strava musí byť uhradená k 1. dňu v mesiaci, v ktorom sa bude dieťa stravovať. K tomuto dátumu musia byť peniaze už na účte, to znamená, že ju treba vyplatiť v predchádzajúcom mesiaci najneskôr do 25. dňa. Napr. za 11. mesiac musí byť strava vyplatená do 25. októbra.

Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou alebo prevodom z osobného účtu na príjmový účet ŠJ. Číslo účtu školskej jedálne : SK98 0200 0000 0000 0703 0392

 

 

 Dokumenty na stiahnutie

Od 1.9. 2011 došlo k zvýšeniu stravnej jednotky, všetky dokumenty
týkajúce sa stravovania nájdete v dokumentoch na stiahnutie. 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa upravuje:

vyhláška 544.doc (29,5 kB)

Dotácia_na_podporu_výchovy_k_stravovacím_návykom_dieťaťa (3).docx (33200)

 

Dôležité !!! Informácie o diétnom stravovovaní  

ATT01507.doc (21 kB)

Návrh na zmenu nákladov za stravu

náklady za stravu.docx (2266208)

 

 

Aktuálne jedálne lístky (29 až 31. kalendárny týždeň)

 

JL 1.4.-5.4.2019.PDF (146590)

JL 8.4.-12.4.2019.PDF (147008)

JL 15.4.-19.4.2019 (1).PDF (145514)

JL 22.4.-26.4.2019.PDF (145186)  

JL 29.4.-3.5.2019.PDF (144439)

JL 6.5._10.5.2019.PDF (145319)

JL 20.05.-24.05.2019.PDF (147244)