Stravovanie

Od 1.9. 2011 došlo k zvýšeniu stravnej jednotky, všetky dokumenty

týkajúce sa stravovania nájdete v dokumentoch na stiahnutie. 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa upravuje:
vyhláška 544.doc (29,5 kB)

Oznam o čiastočnej úhrade režijných nákladov platný od 1.5.2012

ATT08319_oznam o čiastočnej úhrade režijných nákladov.doc (28,5 kB)

Dôležité !!! Informácie o diétnom stravovovaní  

ATT01507.doc (21 kB)

 

Aktuálne jedálne lístky (6. až  7. kalendárny týždeň)

 
 
 
 

Desiata sa podáva v triedach v čase od 8:30 do 8:45 hod. po rannom cvičení.

Obed sa podáva v triedach v čase od:

                                                    MT 11,30 hod. C1, C2

                                                    ST 11,40 hod. A1, B2, D2

                                                    VT 11,40 hod. A2, D1

Olovrant sa podáva v triedach v čase od: 14,30 do 14,45 hod.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovanie zodpovedá ŠJ. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim v spolupráci s kuchárkami a učiteľkami.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr 24 hod. vopred a to do 14:00 hod. na tel. čísle 047/5622750   v predchádzajúci deň. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jendotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Stravná jednotka je 1,19 Eur, doplatok do stravnej jednotky pre hmotnú núdzu je 0,29 Eur.

 

Archív jedalných lístkov za rok 2016/2017 :

 

JL2016_compressed.pdf

 

JL 2017 archive-compressed.pdf