Zoznam detí pre šk. rok 2018/2019

zoznam detí nový (1).doc (218624)

Tu nájde zoznam detí rozdelených do jenotlivých tried.