Organizácia tried

Trieda č. 1: 5-6 ročné deti

A pavilón -   A1 - Rybičky   

Tr.učiteľky:  Viera Kántorová, Zlatica Jačmeníková

                    

Trieda č.2: 2-3 ročné deti

A pavilón -   A2 - Hviezdičky

Tr.učiteľky:  Mária Portelekyová, Judita Ujpálová

 

Trieda č. 3: 5-6 ročné deti

B pavilón -   B2 - Motýliky 

Tr.učiteľky:  Erika Parobeková, Judita Makšiová (riaditeľka MŠ), Mária Polgáriová - dopĺňa úväzok riaditeľky 

 

Trieda č. 4: 3-5 ročné deti      

C pavilón    C1 - Margarétky

Tr.učiteľky: Milena Genská, Agnesa Domová 

                          

Trieda č. 5: 4-5 ročné deti

C pavilón - C2 Zvončeky      

 Tr.učiteľky: Oľga Turisová, Adriana Tergáczová

 

Trieda č. 6: 3-5 ročné deti

D pavilón-   D1 - Lienky  

Tr.učiteľky: Anna Liptáková, Mgr. Oroszová

                    

Trieda č. 7: Heterogénna s vyučovacím jazykom maďarským, 3-6 ročné deti

D pavilón -  D2 - Včielky  - Méhecskék       

 Tr.učiteľky: Mária Mareková, Bc. Timea Molnár