Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy ?

  • prihlášku do materskej školy s lekárskym potvrdením

  • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa a rodičov

  • prefotenú kópiu kartičky poistenca

  • dotazník pre rodičov o dieťati

  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia z ktorého dieťa do MŠ prichádza

  • prezúvky /nie šlapky!!!/

  • náhradné oblečenie na prezlečenie do skrinky /najmenšie deti aj viac kusov/

  • cvičebný úbor /len predškoláci/

  • môže priniesť svoju obľúbenú hračku

  • hygienické potreby : 1 balenie papierových vreckoviek, zubná pasta, kefka, pohár, hrebeň