Materská škola je v prevádzke od 6,30 hod. - služba v pavilóne B1

Vo všetkých tiredach je prevádzka od 7,00 hod. do 16,45 hod.

 

Prosíme rodičov, aby svoje deti prinášali do materskej školy do 8,00 hod. 

V zmysle Vyhlášky MŠ a V SR č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach 2 ods.4 poskytuje MŠ v záujme užšej spolupráce odborné konzultácie rodičom o výchove a vzdelávacích výsledkoch ich detí. Riaditeľstvo v spolupráci s učiteľkami bude poskytovať poradenské služby. Rodičia oznámia termín konzultácie a problém, ktorému sa bude venovať.

Prevádzka  MŠ  bola odsúhlasená rodičmi a zriaďovateľom Mesto Rimavská Sobota.

V čase letných prázdnin je prevádzka zariadenia prerušená z hygienických dôvodov 4 týždne /júl- august striedavo/. Zamestnanci čerpajú dovolenku. V čase prerušenia prevádzky bude deťom podľa požiadaviek rodičov zabezpečená náhradná MŠ / MŠ ,P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota/.

Letné prázdniny začínajú od 1.7.2019 do 31.7.2019MŠ bude zatvorená v júli a v auguste bude zabezpečená prevádzka pre deti pracujúcich rodičov

Pri nízkej dochádzke detí počas školského roka bude prevádzka MŠ riešená uvážlivým zlúčením tried z dôvodu šetrenia a čerpania dovoleniek a náhradných volien pedagogických zamestnancov.