Výlet do Veľkej Obory

08.06.2018 14:02

30.5 sa deti z veľkých tried vybrali na výlet autobusom na Teplý Vrch časť-Veľka Obora.Deti boli na dlhej turistickej prechádzke, na ktorej mohli obdivovať krásy prírody.Všade na okolo mohli vidieť stromy a zvieratá. Pri každom stanovišti ich čakali lesní pedagógovia, ktorí im poukazovali zaujímavé časti živej i neživej prírody. Na záver dostali darčeky a sladkú odmenu.