Včielkin slávik

20.04.2018 13:38

Naši milí speváci sa dňa 20.4.2018 zúčastnili v školskom kole v speve, ktorých prišli povzbudiť aj ich kamaráti veselými pesníčkami.Najlepších spevákov porota vybrala do mestského kola, ktorý sa konal 25.4.  Za svoje výkony boli odmenené diplomom a peknými cenami.