Recyklohry

04.03.2018 11:00

Ochrana prírody je veľmi dôležitá, a preto aj v našej škôlke mali možnosť deti vyskúšať si rôzne zaujímavé recyklohry, ktoré sa konali 28.3.2018 v telocvični pre všetky deti malé i veľké.Na úvod pripravili pani učiteľky zaujímavý príbeh o tom, aké je dôležité odpad triediť.Deti mali pripravené rôzne zábavné hry z odpadom. Pri prvej úlohe si mali možnosť vyskúšať rôzne recyklohračky z plastových fliaš aj hračky vyrobené z papiera. Pri druhej úlohe mali za úlohu triediť odpad do správnych krabíc a pri poslednej úlohe za zahrali z odpadovým pexesom. Pre najmenšie detičky mali pani učiteľky pripravený príbeh pri ktorom poukázali na to, aké môže byť nebezpečné zahadzovať odpadky tam, kde nepatria a aké to má následky pre ľudí či zvieratá.Na záver dostali za úspešné splnenie úloh aj diplom do každej triedy.