Prednes poézie a prózy

26.03.2018 13:36

Do krajiny básničiek a rozprávok prišli malí básnici- detičky z rôznych tried,ktoré privítali pani učiteľky so svojim príbehom „O slniečku”, pri ktorom si deti rozcvičili svoje jazýčky. Prišla aj porota, ktorá si ich vypočula a zhodnotila ich výkony. Na záver dostali diplomy a pekné ceny.