Návšteva ZŠ Mihálya Tompu

30.11.2018 20:07

Dňa 28.11.2018 trieda Včielky- Méhecskek navštívili ZŠ Mihálya Tompu,kde pre nich p.učiteľky pripravili rozprávkové dopoludnie.Deti si vypočuli rozprávku,zahrali sa hudobno-pohybové hry  a na záver ich pohostili sladkými dobrotami.