Návšteva ZŠ Mihálya Tompu- Tvorivé dielne

14.12.2018 13:24
Dňa 12.12.2018 trieda včielky navštívili ZŠ Mihálya Tompu- Tvorivé dielne.

P. učiteľky ZŠ si s deťmi zahrali rôzne hudobno- pohybové hry, zaspievali pesničky a pripravili s nimi krásne vianočné stromčeky. Na záver nás pohostili sladkými dobrotami.