Návšteva školskej knižnice

14.11.2017 13:48

Deti z veľkých tried boli na návšteve v Základnej škole Š. M. Daxnera a M. Tompu, kde navštívili ich knižnice a dozvedeli sa o knižkách nové zaujímavé informácie.