Návšteva knižnice ZŠ Daxnera

19.10.2018 14:10

Dňa 17.10 deti navštívili knižnicu v ZŠ Daxnera.Oboznámili sa s chodom knižnice, čo sa tam robí a aké knihy sú v knižnici.