Návšteva hvezdárne

27.05.2018 13:57

Dňa 17.5 boli detičky z veľkých tried navštíviť hvezdáreň.Fotili sa pri astronautovi a rakete, získavali nové informácie o vesmíre a planétach a ďaľekohladom pozorovali slnko.