Mikuláš

08.12.2018 20:10

Dňa 6.12.2018 navštívil našu škôlku Mikuláš aj s jeho pomocníčkami čerticami. Krúžok spevokol priniesol vianočnú atmosféru do celej škôlky. Najskôr deti zaspievali krásne zimné piesne a pani učiteľky zatancovali krátky tanček, potom prišiel Mikuláš a ten rozžiaril úsmev na všetkých tvárach detí,ktoré mu za balíček zaspievali mikulášsku pieseň.