,,Maj oči na stopkách"

02.10.2017 13:30

Tak sa volala aktivita, ktorú si pre deti pripravili pani učiteľky na novom dopravnom ihrisku, ktorá bola zameraná na správne správanie sa chodcov, a dodržiavanie pravidiel. Aktivita sa konala 25.9. 2017