Koncert-Spievaj

06.04.2018 13:14

Dňa 4.4.2018  boli deti z rybičkovej triedy pozrieť koncert, ktorý sa konal v kultúrnom dome. Na koncerte vystupovali  deti z viacerych materských škôl, speváckych zborov a pridal sa k nim aj náš krúžok Spevokol.