Koncert -Korpás Éva

12.12.2017 13:51

Dňa 12.12 nás navšívil maďarský koncert Korpás Éva, detičky z maďarskej triedy včielok sa s radosťou zapájali a potešili ich svojimi piesňami, ktoré sa naučili.