Karneval

13.02.2018 14:42

Karneval deň zábavy, radosti a tanca je tu.Dňa  9.2.2018 prišiel aj do našej škôlky. Vo všetkých triedach sa konal maškarný bál, deti boli prezlečené za masky,ktoré mali možnosť predviesť na parkete.Spev, hudba,smiech a zaujímavé hry nás čakali v každej triede.Navštívila nás aj žabka, ktorá si s nami zaspievala,zatancovala a zabavila nás svojimi zaujímavými hrami.