Dopravný kvíz

02.10.2017 13:27

Deti z veľkých tried včielok, rybičiek, a hviezdičiek si dňa 22. 9. 2017 overili svoje vedomosti v dopravnom kvíze zameranom na uplatňovanie zásad bezpečného správania sa na ceste.