Deň otvorených dverí

03.05.2018 13:51

Dňa 3.5 bol v našej škôlke významný deň- Deň otvorených dverí. Prišli sa do našej škôlky pozrieť rodičia so svojimi deťmi.Naše deti ich privítali krátkym programom a to piesňami z krúžku spevokol a tanečný krúžok svojim tancom.Po programe sa detičky so svojimi rodičmi išli pozrieť do tried, kde sa mohli s deťmi zahrať.Na školskom dvore ich čakalo malé občerstvenie, trampolíny, šmýkačky, preliezky.