Deň otvorených dverí v ZŠ Mihálya Tompu

22.03.2018 13:05

Ku dňu otvorených dverí nám pani učiteľky v ich škole ukázali ich  každodennú činnosť v triedach. V telocvični mali pripravený bohatý program -pohybové a didaktické aktivity pre deti z MŠ a verejnosť.Na záver deti dostali sladkú odmenu.