Kontakt

Riaditeľka - az óvoda igazgatónője : Judita Makšiová +421 47 5622241
Hospodárka  - gazdasági vezető : Mgr.Martina Fazekašová +421 47 5622241

 email: msrybarska@rsnet.sk

           

Adresa materskej školy - cím:
Materská škola - Óvoda
Rybárska 50/1743
979 01  Rimavská Sobota