Kalendár akcií

Deň detí

08.06.2018 14:07
MDD je sviatok všetkých detí na celom svete ako aj v našej materskej škole,ktorý sa konal 1.6 na našom školskom dvore. Z rána deti vítala hudba a pani učiteľky, ktoré maľovali deťom srdiečka na tvár. Deň začal rannou rozcvičkou a tancom, potom sa deti mohli zabaviť pri jednotlivých stanovištiach, či už to bol skákací hrad, trampolína,tunely, skok vo vreci ...

Výlet do Veľkej Obory

08.06.2018 14:02
30.5 sa deti z veľkých tried vybrali na výlet autobusom na Teplý Vrch časť-Veľka Obora.Deti boli na dlhej turistickej prechádzke, na ktorej mohli obdivovať krásy prírody.Všade na okolo mohli vidieť stromy a zvieratá. Pri každom stanovišti ich čakali lesní pedagógovia, ktorí im poukazovali zaujímavé časti živej i neživej prírody. Na záver dostali darčeky a sladkú odmenu.

Návšteva hvezdárne

27.05.2018 13:57
Dňa 17.5 boli detičky z veľkých tried navštíviť hvezdáreň.Fotili sa pri astronautovi a rakete, získavali nové informácie o vesmíre a planétach a ďaľekohladom pozorovali slnko.

Deň mlieka

17.05.2018 13:30
Ku dňu mlieka 15.5 si deti zo všetkých tried pripravili rôzne plagáty, výrobky vyrobené z odpadových materiálov. Navštívila ich kravička,ktorá im vysvetlila, aké zdravé a dôležité je konzumovať všetky mliečne výrobky.

Deň otvorených dverí

03.05.2018 13:51
Dňa 3.5 bol v našej škôlke významný deň- Deň otvorených dverí. Prišli sa do našej škôlky pozrieť rodičia so svojimi deťmi.Naše deti ich privítali krátkym programom a to piesňami z krúžku spevokol a tanečný krúžok svojim tancom.Po programe sa detičky so svojimi rodičmi išli pozrieť do tried, kde sa mohli s deťmi zahrať.Na školskom dvore ich čakalo malé občerstvenie, trampolíny, šmýkačky, preliezky.

Návšteva bičiarov

01.05.2018 13:48
S 1. májom prišli na návštevu aj slovenskí bičiari a ukázali svoje ľudové remeslo.Doniesli zbierku svojich najlepších bičov, ukázali deťom ako ich vyrábali a ako sa používali.Na záver si spoločne zaspievali tradičné ľudové piesne a rozlúčili sa.

Stavanie mája

01.05.2018 13:42
Mesiac máj je obdobie lásky a zrodu života.1.5 je deň, kedy sa stavia máj a preto v tento deň stavali máj aj detičky z našej škôlky. Deti z každej triedy zaväzovali farebné stuhy na konáriky a spievali ľudové piesne.

Nábor futbalistov

30.04.2018 13:36
Dňa 30.4 prišiel do našej škôlky tréner mladých futbalistov  a ukázal  deťom rôzne techniky pri futbale. Skúšali kopať, hádzať, prihrávať i kotúľať. Na záver za vytrvalosť dostali sladkú odmenu.

Lesní pedagógovia

27.04.2018 13:31
Dňa 27.4 prišli do našej škôlky lesní pedagóvia,ktorí si pripravili rôzne zaujímavé hry, aktivity pre deti.Spoločne s odpadového materialu a papiera vyrábali krásne rybičky, triedili zvieratká podľa miesta, kde žijú, viedli rozhovor o tom, čo všetko je na zemi a ako ju máme chrániť a ukázali názorné ukážky stromov z lesa. Deťom sa aktivity páčili a mali sa pri nich možnosť naučiť nové veci.

Deň vody

25.04.2018 13:25
Dňa 25.4 uskutočnil u nás v mš deň vody, deti boli oboznámené s tým aká je voda dôležitá a že ju musíme aj chrániť.Deti si mali možnosť vyskúšať rôzne hry a experimenty s vodou.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>