Výlet do Veľkej Obory

Návšteva hvezdárne

Deň mlieka

Deň otvorených dverí

Návšteva bičiarov

Stavanie mája

Nábor futbalistov

Lesní pedagógovia

Deň vody

Aktivity s policajtmi

Včielkin slávik

Knižnica Mateja Hrebendu

Koncert-Spievaj

Vynášanie Moreny

Prednes poézie a prózy

Čítanie deti deťom

Deň otvorených dverí v ZŠ Mihálya Tompu

Pečenie medovníkov v tescu

Koncert- Korpás Éva

Mikulášske prekvapenie

Mini Fit Day

Ekorelax

Lesní pedagógovia

Korčuliarsky kurz

Športová olympiáda

Deň materských škôl

Návšteva knižnice ZŠ Mihálya Tompu

Návšteva školskej knižnice ZŠ Š. M. Daxnera

Divadlo Danka a Janka

Šarkaniáda

Deň zdravej výživy

Nábor hokejistov

Koncert Viktor

,,Maj oči na stopkách"

Dopravný kvíz

Nábor futbalistov

Slávnostné otvorenie DI

Hry vo vode

Novinky

Informácie pre rodičov

05.10.2010 21:56
Aktuálne dianie v MŠ a konkrétne akcie sú popísané v kalendári akcií.

Kalendár akcií

Deň detí

08.06.2018 14:07
MDD je sviatok všetkých detí na celom svete ako aj v našej materskej škole,ktorý sa konal 1.6 na našom školskom dvore. Z rána deti vítala hudba a pani učiteľky, ktoré maľovali deťom srdiečka na tvár. Deň začal rannou rozcvičkou a tancom, potom sa deti mohli zabaviť pri jednotlivých stanovištiach,...

Výlet do Veľkej Obory

08.06.2018 14:02
30.5 sa deti z veľkých tried vybrali na výlet autobusom na Teplý Vrch časť-Veľka Obora.Deti boli na dlhej turistickej prechádzke, na ktorej mohli obdivovať krásy prírody.Všade na okolo mohli vidieť stromy a zvieratá. Pri každom stanovišti ich čakali lesní pedagógovia, ktorí im poukazovali zaujímavé...

Návšteva hvezdárne

27.05.2018 13:57
Dňa 17.5 boli detičky z veľkých tried navštíviť hvezdáreň.Fotili sa pri astronautovi a rakete, získavali nové informácie o vesmíre a planétach a ďaľekohladom pozorovali slnko.

Deň mlieka

17.05.2018 13:30
Ku dňu mlieka 15.5 si deti zo všetkých tried pripravili rôzne plagáty, výrobky vyrobené z odpadových materiálov. Navštívila ich kravička,ktorá im vysvetlila, aké zdravé a dôležité je konzumovať všetky mliečne výrobky.

Deň otvorených dverí

03.05.2018 13:51
Dňa 3.5 bol v našej škôlke významný deň- Deň otvorených dverí. Prišli sa do našej škôlky pozrieť rodičia so svojimi deťmi.Naše deti ich privítali krátkym programom a to piesňami z krúžku spevokol a tanečný krúžok svojim tancom.Po programe sa detičky so svojimi rodičmi išli pozrieť do tried, kde sa...

Návšteva bičiarov

01.05.2018 13:48
S 1. májom prišli na návštevu aj slovenskí bičiari a ukázali svoje ľudové remeslo.Doniesli zbierku svojich najlepších bičov, ukázali deťom ako ich vyrábali a ako sa používali.Na záver si spoločne zaspievali tradičné ľudové piesne a rozlúčili sa.

Stavanie mája

01.05.2018 13:42
Mesiac máj je obdobie lásky a zrodu života.1.5 je deň, kedy sa stavia máj a preto v tento deň stavali máj aj detičky z našej škôlky. Deti z každej triedy zaväzovali farebné stuhy na konáriky a spievali ľudové piesne.

Nábor futbalistov

30.04.2018 13:36
Dňa 30.4 prišiel do našej škôlky tréner mladých futbalistov  a ukázal  deťom rôzne techniky pri futbale. Skúšali kopať, hádzať, prihrávať i kotúľať. Na záver za vytrvalosť dostali sladkú odmenu.

Lesní pedagógovia

27.04.2018 13:31
Dňa 27.4 prišli do našej škôlky lesní pedagóvia,ktorí si pripravili rôzne zaujímavé hry, aktivity pre deti.Spoločne s odpadového materialu a papiera vyrábali krásne rybičky, triedili zvieratká podľa miesta, kde žijú, viedli rozhovor o tom, čo všetko je na zemi a ako ju máme chrániť a ukázali...

Deň vody

25.04.2018 13:25
Dňa 25.4 uskutočnil u nás v mš deň vody, deti boli oboznámené s tým aká je voda dôležitá a že ju musíme aj chrániť.Deti si mali možnosť vyskúšať rôzne hry a experimenty s vodou.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>