Vynášanie Moreny

Prednes poézie a prózy

Čítanie deti deťom

Deň otvorených dverí v ZŠ Mihálya Tompu

Karneval

Hry so snehom

Pečenie medovníkov v tescu

Koncert- Korpás Éva

Mikulášske prekvapenie

Mini Fit Day

Ekorelax

Lesní pedagógovia

Korčuliarsky kurz

Športová olympiáda

Deň materských škôl

Návšteva knižnice ZŠ Mihálya Tompu

Návšteva školskej knižnice ZŠ Š. M. Daxnera

Divadlo Danka a Janka

Šarkaniáda

Deň zdravej výživy

Nábor hokejistov

Koncert Viktor

,,Maj oči na stopkách"

Dopravný kvíz

Nábor futbalistov

Slávnostné otvorenie DI

Hry vo vode

Interaktívna hra

Návšteva policajtov

Novinky

Informácie pre rodičov

05.10.2010 21:56
Aktuálne dianie v MŠ a konkrétne akcie sú popísané v kalendári akcií.

Kalendár akcií

Vynášanie Moreny

27.03.2018 12:53
Dňa 26.3.2018 sa celá naša škôlka rozlúčila so zimou, vynesením Moreny jej upálením a utopením v rieke Rimave.Spoločne sme jar privítali jarnými piesňami a potom ozdobili nášu vŕbu kraslicami.

Prednes poézie a prózy

26.03.2018 13:36
Do krajiny básničiek a rozprávok prišli malí básnici- detičky z rôznych tried,ktoré privítali pani učiteľky so svojim príbehom „O slniečku”, pri ktorom si deti rozcvičili svoje jazýčky. Prišla aj porota, ktorá si ich vypočula a zhodnotila ich výkony. Na záver dostali diplomy a pekné ceny.

Deň otvorených dverí v ZŠ Mihálya Tompu

22.03.2018 13:05
Ku dňu otvorených dverí nám pani učiteľky v ich škole ukázali ich  každodennú činnosť v triedach. V telocvični mali pripravený bohatý program -pohybové a didaktické aktivity pre deti z MŠ a verejnosť.Na záver deti dostali sladkú odmenu.

Čítanie deti deťom

20.03.2018 13:29
Detičky zo ZŠ Š.M Daxnera nás prišli navštíviť dňa 14.3.2018 a prečítať nám pred spaním svoje obľúbené rozprávky, ktoré sa v škole naučili.    

Recyklohry

04.03.2018 11:00
Ochrana prírody je veľmi dôležitá, a preto aj v našej škôlke mali možnosť deti vyskúšať si rôzne zaujímavé recyklohry, ktoré sa konali 28.3.2018 v telocvični pre všetky deti malé i veľké.Na úvod pripravili pani učiteľky zaujímavý príbeh o tom, aké je dôležité odpad triediť.Deti mali pripravené...

Karneval

13.02.2018 14:42
Karneval deň zábavy, radosti a tanca je tu.Dňa  9.2.2018 prišiel aj do našej škôlky. Vo všetkých triedach sa konal maškarný bál, deti boli prezlečené za masky,ktoré mali možnosť predviesť na parkete.Spev, hudba,smiech a zaujímavé hry nás čakali v každej triede.Navštívila nás aj žabka,...

Hry so snehom

29.01.2018 13:38
Dňa 18.1.2018 sa detičky zo všetkých tried zúšatnili zábavných aktivít so snehom.Na dvore mali pripravené stanovištia, ktoré s radosťou plnili.Detičky si mali možnosť zahádzať s loptami na terč, zahrať hokej, ťahať sánky, hádzať kruhy do ciela a zaskákať medzi kruhmi. Na záver boli deti za ich...

Deti deťom

20.12.2017 14:05
Keďže Vianoce sú už za dverami, detičky zo všetkých tried nám ukázali, čo všetko sa naučili, či už to boli básne, piesne alebo tance, z vianočných besiedok si vybrali jedno číslo, ktoré predviedli aj pred ostatnými triedami. Na záver si spoločne zatancovali a popriali šťastné a veselé sviatky.

Pečenie medovníkov v tescu

13.12.2017 14:06
Dňa 13.12 detičky z rybičkovej triedy navštívili obchodný dom tesco, aby sa naučili ako vyrábať medovníky. Vykrajovali s formičkami medovníčky, pozorovali ako sa pečú a napokon ich ozdobovali podľa vlastných predstáv. Vianočná nálada bola výborná, deti si spievali rôzne vianočné piesne.

Koncert -Korpás Éva

12.12.2017 13:51
Dňa 12.12 nás navšívil maďarský koncert Korpás Éva, detičky z maďarskej triedy včielok sa s radosťou zapájali a potešili ich svojimi piesňami, ktoré sa naučili.
1 | 2 | 3 >>