Návšteva ekorelaxu

Deň materských škôl

Jesenná olympiáda

Návšteva knižnice ZŠ Daxnera

Korčuliarsky kurz

Športový deň materských škôl

Aktivity s policajtmi

Hry vo vode

Hudobno zábavné dopoludnie

Výlet do Veľkej Obory

Novinky

Informácie pre rodičov

05.10.2010 21:56
Aktuálne dianie v MŠ a konkrétne akcie sú popísané v kalendári akcií.

Kalendár akcií

Návšteva ekorelaxu

19.11.2018 10:56
Dňa 15.11 navštívili  naši predškoláci Ekorelax .Z pútavého rozprávania sa  dozvedeli veľa zaujímavosti o zvieratkách a so záujmom si prezreli mini ZOO, kde si mohli niektoré zvieratká aj pohladkať. Zvieratkám doniesli zeleninku aj ovocie.V ekorelaxe sa im veľmi páčilo.

Deň materských škôl

12.11.2018 10:49
Dňa 6.11 mali aj škôlky svoj deň a my v našej škôlke sme tento deň strávili vyrezávaním tekvičiek a tvorenia z jesenných plodov a záver dňa patril spoločnej výstavke prác, spievaniu Hymny materských škôl, detských piesní, rozdávaním balónov. Deti odchádzali domov plné nadšenia s rozjasnenými...

Jesenná olympiáda

24.10.2018 13:23
Dňa 18.10 sa konala v našej škôlke jesenná olympiáda.Všetky deti plnili rôzne zaujímavé úlohy pri stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené po celom areáli.Deti si mali možnosť vyskúšať športové disciplíny ako boli napr. beh, skok, hod...pri ktorých sa zabavili a získali nové skúsenosti.

Korčuliarsky kurz

20.10.2018 10:44
V mesiaci október si naši predškoláci obliekli, obuli korčule, samozrejme nasadili prilby a skúšali ako im to ide na ľade v sprievode pána inštruktora, pani učiteliek a asistentiek

Návšteva knižnice ZŠ Daxnera

19.10.2018 14:10
Dňa 17.10 deti navštívili knižnicu v ZŠ Daxnera.Oboznámili sa s chodom knižnice, čo sa tam robí a aké knihy sú v knižnici.

Aktivity s policajtmi

30.09.2018 13:04
Dňa 29.9 sa zúčastnili všetci predškoláci z tried B2,C1 a D2 na aktivite s dopravnou políciou.V telocvični si deti s policajtmi porozprávali o bezpečnosti a správaní na ceste.Všetko si to vyskúšali v praxi  na dopravnom ihrisku a tiež si zopakovali a oboznámili sa s dopravnými značkami,ktoré...

Športový deň materských škôl

29.09.2018 13:57
Dňa 25.9.2018 sa zúčastnilo 7 predškolákov z triedy motýlikovej na športovej olympiáde,ktorá sa konala v ZŠ Pavla Dobšinského.Všetky materské školy plnili rôzne športové disciplíny pri ktorých si užili veľa zábavy radosti a smiechu.Na záver boli deti odmenené zaujmavými cenami.

Hry vo vode

24.09.2018 14:15
Deti z veľkých tried navštívili mestskú plaváreň, učili sa  plávať, otužovač i hrať rôzne hry vo vode  za pomoci inštruktora i učiteliek

Hudobno zábavné dopoludnie

24.09.2018 14:09
Dňa 20.9 navštívil našu škôlku pán Juhasz a pripravil si pre všetky deti zaujímavé piesne pri ktorých si mali možnosť aj zatancovať

Deň detí

08.06.2018 14:07
MDD je sviatok všetkých detí na celom svete ako aj v našej materskej škole,ktorý sa konal 1.6 na našom školskom dvore. Z rána deti vítala hudba a pani učiteľky, ktoré maľovali deťom srdiečka na tvár. Deň začal rannou rozcvičkou a tancom, potom sa deti mohli zabaviť pri jednotlivých stanovištiach,...
1 | 2 >>