správa o vysledkoch a pod 2018.doc (217088)

 
 
Nová žiadosť o priatie dieťaťa do MŠ:  žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-mš-1.doc
 

Rozdelenie finančných pásiem ohľadne zvýšenia stravnej jednotky  :

ATT01699.doc (29 kB)
Finančné pásma_01092011.pdf (165 kB)
Finančné pásma_dietne stravovanie_01092011.pdf (163,5 kB)

Rozhodnutie o zmene poplatku zákonného zástupcu za predprimárne vzdelávanie od 1.9.2013:

rozhodnutie 2013.pdf (711034)

Správa o výsledkoch a výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017:     

správa o vysledkoch a pod .doc (221696)

Poradné orgány MŠ:    

clenovia RS.doc

Združenie rady rodičov_nové-2.doc (22528)

Správa rady školy za rok 2014:

Výročná správa RŠ za rok 2014.doc

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z: ziadostoposkytinfo.rtf (18,1 kB)

 

1.1.2019 informačná povinnosť čl.13 GDPR.docx (45885)