Archív článkov

Aktivity s policajtmi

03.10.2018 13:04
Dňa 29.9 sa zúčastnili všetci predškoláci z tried B2,C1 a D2 na aktivite s dopravnou políciou.V telocvični si deti s policajtmi porozprávali o bezpečnosti a správaní na ceste.Všetko si to vyskúšali v praxi  na dopravnom ihrisku a tiež si zopakovali a oboznámili sa s dopravnými značkami,ktoré...

Hry vo vode

24.09.2018 14:15
Deti z veľkých tried navštívili mestskú plaváreň, učili sa  plávať, otužovač i hrať rôzne hry vo vode  za pomoci inštruktora i učiteliek

Hudobno zábavné dopoludnie

24.09.2018 14:09
Dňa 20.9 navštívil našu škôlku pán Juhasz a pripravil si pre všetky deti zaujímavé piesne pri ktorých si mali možnosť aj zatancovať

Deň detí

08.06.2018 14:07
MDD je sviatok všetkých detí na celom svete ako aj v našej materskej škole,ktorý sa konal 1.6 na našom školskom dvore. Z rána deti vítala hudba a pani učiteľky, ktoré maľovali deťom srdiečka na tvár. Deň začal rannou rozcvičkou a tancom, potom sa deti mohli zabaviť pri jednotlivých stanovištiach,...

Výlet do Veľkej Obory

08.06.2018 14:02
30.5 sa deti z veľkých tried vybrali na výlet autobusom na Teplý Vrch časť-Veľka Obora.Deti boli na dlhej turistickej prechádzke, na ktorej mohli obdivovať krásy prírody.Všade na okolo mohli vidieť stromy a zvieratá. Pri každom stanovišti ich čakali lesní pedagógovia, ktorí im poukazovali zaujímavé...

Návšteva hvezdárne

27.05.2018 13:57
Dňa 17.5 boli detičky z veľkých tried navštíviť hvezdáreň.Fotili sa pri astronautovi a rakete, získavali nové informácie o vesmíre a planétach a ďaľekohladom pozorovali slnko.

Deň mlieka

17.05.2018 13:30
Ku dňu mlieka 15.5 si deti zo všetkých tried pripravili rôzne plagáty, výrobky vyrobené z odpadových materiálov. Navštívila ich kravička,ktorá im vysvetlila, aké zdravé a dôležité je konzumovať všetky mliečne výrobky.

Deň otvorených dverí

03.05.2018 13:51
Dňa 3.5 bol v našej škôlke významný deň- Deň otvorených dverí. Prišli sa do našej škôlky pozrieť rodičia so svojimi deťmi.Naše deti ich privítali krátkym programom a to piesňami z krúžku spevokol a tanečný krúžok svojim tancom.Po programe sa detičky so svojimi rodičmi išli pozrieť do tried, kde sa...

Návšteva bičiarov

01.05.2018 13:48
S 1. májom prišli na návštevu aj slovenskí bičiari a ukázali svoje ľudové remeslo.Doniesli zbierku svojich najlepších bičov, ukázali deťom ako ich vyrábali a ako sa používali.Na záver si spoločne zaspievali tradičné ľudové piesne a rozlúčili sa.

Stavanie mája

01.05.2018 13:42
Mesiac máj je obdobie lásky a zrodu života.1.5 je deň, kedy sa stavia máj a preto v tento deň stavali máj aj detičky z našej škôlky. Deti z každej triedy zaväzovali farebné stuhy na konáriky a spievali ľudové piesne.
Záznamy: 1 - 10 zo 41
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>