Včielkin slávik

27.04.2016 13:03

Dňa 11.4.2016 sa v našej škôlke konala súťažná prehliadka spevákov, kde sa predstavili zástupcovia so všetkých tried v dvoch kategóriách, na začiatku sa nám predstavil a zaspieval spevácky zbor Slniečko pod vedením p. učiteľky J. Ujpálovej za klavírneho sprievodu p. učiteľky Z.. Balogovej. a po nich už nasledovla samotné vystúpenie spevákov. Do mestského kola postúpili: Ninka Hartwigová, Simonka Szitanková, Máté István Gregor, Bárta Boglárka.