Prednes poézie a prózy školské kolo

22.03.2016 13:20
Dňa 13.3. 2016 prebehla na MŠ prehliadka v prednese poézie a prózy, ktorej sa zúčastnili všetky triedy spoločne s 27. recitátormi. Orgánizátormi boli učiteľky: Mgr. V. Kántorová a Z. Jačmeníková. Prizvaná porota- L. Varjuová, Mgr. Gabriela Jakabová-uč. ZŠ M.Tompu a Mgr. Petronela Horváthová uč. ZŠ Daxnera hodnotili veľmi kladne pripravenosť detí, prácu učiteliek, výber textov, ako i celú aktivitu.Do mestského kola postúpili tieto deti:

prednes poézie:

 

prednes prózy: