Posedenie pri vianočnom stromčeku

09.02.2017 13:20

Posledný decembrový týždeň sa v našej MŠ konali posedenia pri stromčeku, či už formou tvorivých dielní alebo besiedok, kde deti okrem pekných výtvorov na stromčeky, ktoré vytvorili spolu s rodičmi, potešili rodičov aj Mikuláša peknými pesničkami, básničkami, scénkami a tančekmi. No a samozrejme potom nechýbali ani darčeky pod stromček, ktoré rozžiarili detské očká. V mene všetkých detí sa chceme touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli na darčeky pre deti