Návšteva v ZŠ P. Dobšinského

23.03.2016 07:27

Dňa 16.3.2016 pedškoláci z tried Zvončeky a Margarétky navštívili ZŠ P. Dobšinského. V triedach si zasadli za školské lavice a naživo si vyskúšali ako to v škole prebieha. S pani učiteľkou sa rozprávali, kreslili na tabuľu, pracovali v laviciach, recitovali. Za odmenu dostali omaľovánku a sladkosť. V škole sa im páčilo a odchádzali s dobrým pocitom.