Návšteva súkromnej ZŠ

12.01.2017 13:52

Deti z veľkých tried sa 30.11. vybrali na návštevu do súkromnej základnej školy CREATIVE kde si mohli pozrieť vyučovaciu hodinu.