Mini fit Day

12.12.2016 13:36

Dňa 23.11.2016 si dti z Lienkovej a Hviezdičkovej triedy išli zašportovať na Základnú školu Pavla Dobšinského, kde na nich po športovaní čakala sladká odmena.