Mikuláš

12.01.2017 13:35

Det prežili mikulášske dopoludnie nielen s tajomným bradatým  dedkom a s anjelom, ale čakalo ich  vrece iných prekvapení :  pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil  malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú učiteľky  MŠ zahrali  divadielko plné smiechu  a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“ a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím vystúpením snehobielu vianočnú náladu.

 
smaprežili mikulášske dopoludnie nielen s tajomným bradatým  dedkom a s anjelom, ale čakalo ich  vrece iných prekvapení :  pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil  malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú učiteľky  MŠ zahrali  divadielko plné smiechu  a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“ a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím vystúpením snehobielu vianočnú náladu.prežili mikulášske dopoludnie nielen s tajomným bradatým  dedkom a s anjelom, ale čakalo ich  vrece iných prekvapení :  pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil  malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú učiteľky  MŠ zahrali  divadielko plné smiechu  a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“ a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím vystúpením snehobielu vianočnú náladu.mikulášske dopoludnie nielen s tajomným bradatým  dedkom a s anjelom, ale čakalo ich  vrece iných prekvapení :  pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil  malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú učiteľky  MŠ zahrali  divadielko plné smiechu  a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“ a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím vystúpením snehobielu vianočnú náladu.mikulášske dopoludnie nielen s tajomným bradatým  dedkom a s anjelom, ale čakalo ich  vrece iných prekvapení :  pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil  malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú učiteľky  MŠ zahrali  divadielko plné smiechu  a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“ a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím vystúpením snehobielu vianočnú náladu.mikulášske dopoludnie
 
nielen s tajomným bradatým dedkom a s anjelom, ale čakalo ich vrece iných
 
prekvapení : pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali
 
a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil
 
malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú
 
učiteľky MŠ zahrali divadielko plné smiechu a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“
 
a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením
 
PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím
 
vystúpením snehobielu vianočnú náladu.dopoludnie
 
nielen s tajomným bradatým dedkom a s anjelom, ale čakalo ich vrece iných
 
prekvapení : pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali
 
a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil
 
malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú
 
učiteľky MŠ zahrali divadielko plné smiechu a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“
 
a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením
 
PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím
 
vystúpením snehobielu vianočnú náladu.Ako oslavovali Slniečkári mikulášsky deň
 
Deti z MŠ na Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote prežili mikulášske dopoludnie
 
nielen s tajomným bradatým dedkom a s anjelom, ale čakalo ich vrece iných
 
prekvapení : pani učiteľky v červených čiapočkách spolu s čertíkom zaspievali
 
a zatancovali na známu pieseň „Počúvajte všetci“, spevokol „Slniečko“ rozveselil
 
malých divákov pesničkami, divadelný krúžok „ Dospelí deťom“, v ktorom pracujú
 
učiteľky MŠ zahrali divadielko plné smiechu a ponaučenia „O prefíkanej líštičke“
 
a naši milí hostia detský zbor „Nádej“ zo ZUŠ v RimavskejSobote pod vedením
 
PhaedDr. J. Dobrockej a korepetítorky Mgr. E. Čarnokej priniesli svojím
 
vystúpením snehobielu vianočnú náladu.
 
Balíčky potešili nielen deti, ale aj všetkých ostatných, malých a veľkých-
 
vystupujúcich, zamestnancov školy, anjelika, ba ani Mikuláš neostal bez darčeka.
 
Takto už u nás býva- pani riaditeľka sa každý rok postará o to, aby tento deň bol
 
pre všetkých sladším, za čo jej patrí jedno veľké poďakovanie.
 
Ďalej ďakujeme S. Bencsovi, a každému, kto pomohol