Mestské kolo súťaž v speve

27.04.2016 13:50

Dňa 13.4. sa konala mestká súťažná prehliadka v MŠ P. Dobšinského