Lesní pedagógovia

04.05.2016 13:49

Dňa 26.4.2016  do našej materskej školy zavítali lesní pedagógovia z LZ Rimavská Sobota, aby si spolu s deťmi pripomenuli environmentálne motivovaný sviatok Deň Zeme.

Aktivity prebiehali v environmentálnej učebni a boli realizované na 3 stanovištiach. Deti sa oboznámili s významom vody pre život človeka, živočíchov a rastlín, podľa vzhľadu a hlasu spoznávali vtáčiky, uvedomovali si význam recyklácie aj triedenia odpadu a vyrobili si líšku z farebného papiera.