Koncert pre deti s VJM

12.01.2017 14:00

15.12.2016 sa v našej MŠ konal koncert,  pre deti s VJM, zúčastnili sa  na ňom deti z tried:  včielky, hviezdičky ,margarétky ,lienky. Hudobná skupina prišla až z Komárna- Korpás Éva ás zenekara. Spievali známe detské ľudové pesničky, predstavili nám niektoré sláčikové  hudobné nástroje- husle ,basa, kontrabas,