Koncert o doprave

12.12.2016 17:51

11.11. sme mali koncert o dopravných prostriedkoch kde deti za správnu hudobnú hádanku dostali sladkú odmenu a nakoniec si všetci spolu zatancovali.