Envirokvíz

06.03.2017 13:10

1.2.2017 sme organizovali pre predškolákov z tried: Lienky, Včielky a Hviezdičky minikvíz  „Čo vieme o voľnežijúcich zvieratkách?“ Deti plnili jednotlivé úlohy v dvoch družtvách (červený a žltý) .Za každú správnu odpoveď získali vtáčika do vtáčej búdky svojej skupiny.

Aktivity plnili pri interaktívnej tabuli pomocou interaktívnych hier, kde si osviežili znalosti o prírode a lese, hrali sa HPH „Na lesné zvieratká“, triedili zvieratá podľa ich výskytu  a priraďovali ich tiene, riešili bleskové otázky, skladali  rozstrihnuté obrázky vtáčikov do celku, hádali zvieratá podľa zvukov,  naučili sa  PH “Na malé a veľké vtáčiky“. Po vyhodnotení aktivity deti dostali pochvalu a omaľovánky. Deti si odniesli úsmevy na tvárach a skvelé zážitky.