Dni mesta

18.05.2016 13:19

Dňa 6.5.2016 na dňoch mesta vystúpili aj naše deti z tried: Včielky, Lienky a Margarétky. Potešili obecenstvo tanečnými choreografiami a Ninka Hartwigová z triedy Zvončeky svojim spevom.
Kamarátov boli povzbudzovať aj deti zo zvončekovej triedy