Deň otvorených dverí ZŠ Š.M. Daxnera

08.06.2017 12:37

Deti z veľkých, predškolských tried boli na návšteve v š´kole. Vyskúšali si ako sa sedí a pracuje v lavici, dokonca si aj zasúťažili.