Motto:

 

,,Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým čím ho robí výchova ".

J. A. Komenský 

Motto:

Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým,

čím ho robí výchova".

J.A.KomenskýMotto:

Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým,

čím ho robí výchova".

J.A.Komenský